آژانس مسافرتی گل و بال گشت

تلفن 8875 8474
فکس 8850 4834
آدرس : 
تهران ، خیابان آپادانا ، خیابان نیلوفر ، پلاک 77، طبقه اول
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :مریم السادات شفیعی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator