آژانس مسافرتی گلها

فکس 6694 1575 - 6
آدرس : 
تهران ، خیابان جمهوری ، بین کارگر و جمال زاده ، پلاک 496
شهر :  تهران منطقه11
مدیر :مهدی محبی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator