آژانس مسافرتی گلدیس نقش

تلفن (+9821) 87186
فکس (+9821) 8810 5722
موبایل (+98936) 008 8012
آدرس : 
تهران ،میدان آرژانتین،جنب مرکز آفریقا ،پلاک 22 طبقه اول.
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :فریماه مضفری
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1320
کد پستی : 33 - 2 1231 4
اپراتور :  Tour operator

ارسال نظر