آژانس مسافرتی گشت گل یاس

فکس (+9821) 8851 1880
موبایل (+98912) 213 5302
آدرس : 
تهران ،خیابان خرمشهر ،شماره 38 ،واحد یکم.
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :محسن خنجری
پروانه کسب :  ب
اپراتور : Tour operator