آژانس مسافرتی گشت های دور ایران

تلفن 2235 7580 -3
فکس 2235 7584
موبایل 09121868060
وب سایت: http://www.allaroundpersia.com
آدرس : 
تهران ، شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، ارغوان غربی ، مجتمع اداری لاله یک ، واحد 16
شهر :  تهران منطقه2
مدیر :کبری لطفی پناه
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator