آژانس مسافرتی گشت تماشا

فکس 0261 - 6312 459
آدرس : 
کرج ، محمد شهر ، بعد از خیابان بختیاری خیابان دستغیب ، جنب املاک مرکزی.
شهر :  کرج
مدیر :موسی باقر اسکوئی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر