آژانس مسافرتی گشتاسب گشت گیتی

تلفن 6638 6638
فکس 6638 6638
آدرس : 
تهران ، بزرگراه نواب ، نرسیده به پل امام خمینی ، نبش خیابان شکوفه شرقی
شهر :  تهران منطقه10
مدیر :سید شهرام شفیعی جندقی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر