آژانس مسافرتی گردش دوستان

تلفن 8874 4727
فکس 8875 6796
آدرس : 
تهران ، خیابان شریعتی ، بعد ازچهارراه قصر، ساختمان 910 ، طبقه اول ، واحد 2
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :هوشنگ ابراهیمی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر