آژانس مسافرتی گردشگران شیراز

فکس (+98711) 230 3334
وب سایت: http://www.irantourcenter.com
آدرس : 
شیراز ،بلوار زند،خیابان رودکی،جنب هتل هدیش.
شهر :  شیراز
مدیر :سید محمد هادی نیرومند
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 33 - 2 1461 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر