آژانس مسافرتی گالیتور

فکس (+9821) 8896 0260
آدرس : 
تهران ،خیابان فلسطین شمالی بین بلوار کشاورزی و زرتشت شماره 444
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :ادون بنیاتیان
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1081
کد پستی : 33 - 2 0025 2
اپراتور : Ticketing & Tour operator