آژانس مسافرتی کرج گشت

فکس (+98261) 330 8008
فکس 0261 - 3308 008
موبایل 09214347313
وب سایت: http://www.karajgasht.com
آدرس : 
کرج ،مهرشهر،بلوار ارم روبروی درب باغ سیب.
شهر :  کرج
مدیر :علی گل وند
پروانه کسب : الف - ب - پ - رجاء
کد پستی : 2163
کد پستی : 33 - 2 1350 4
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر