آژانس مسافرتی کاریا

فکس (+9821) 8880 8496
موبایل (+98912) 500 1355
وب سایت: http://www.caryar.ir
آدرس : 
تهران ،خیابان استاد نجات الهی ،جنب کوچه هواپیمایی پلاک32
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :مهدی امینی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1073
کد پستی : 33 - 2 4081 5
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر