آژانس مسافرتی کاردان سفر

فکس (+9821) 6692 1328
موبایل (+98912) 386 3262
آدرس : 
تهران ،خیابان آذربایجان ،بین رودکی و نواب شماره 665
شهر :  تهران منطقه11
مدیر :فریدون انیسی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1215
کد پستی : 33 - 2 1098
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر