آژانس مسافرتی پلیکان

تلفن 8873 3321
فکس 8873 3321
آدرس : 
تهران ، خیابان خرمشهر ، خیابان عشقیار ، پلاک 89 ، واحد 2
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :هادی غروی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 33 - 2 1083 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator