آژانس مسافرتی پرویز ظهوری

فکس (+9821) 4684 0450
موبایل (+98912) 121 3059
آدرس : 
شهر قدس ،میدان قدس،ساختمان شیشه ائی پلاک 51
شهر :  تهران
مدیر :بهتور
پروانه کسب : الف - ب
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر