آژانس مسافرتی پرنده طلائی

تلفن 8892 1690 - 3
فکس 8892 1694
آدرس : 
تهران ، میدان ولیعصر ، روبروی وزارت بازرگانی ، مرکز کامپیوتر ولیعصر ، واحد 53
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :منوچهر صادقی گرمارودی
پروانه کسب : الف
کد پستی : 33 - 2 1146 3
اپراتور : Ticketing

ارسال نظر