آژانس مسافرتی پرسیاتور

فکس (+98711) 233 4623 , 234 9078
موبایل (+98917) 117 1362
وب سایت: http://www.persiagroup.com
آدرس : 
شیراز ،خیابان دکتر فقیهی،شماره 10
شهر :  شیراز
مدیر :مهدی حیدریان
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 2011
کد پستی : 33 - 2 0018 2
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر