آژانس مسافرتی پرستوی آزاد کیش

تلفن 0076 4447 2155
تلفن 0076 4447 2156
فکس 0076 4447 2157
موبایل 09347695169
موبایل 09347685169
آدرس : 
استان هرمزگان جزیره کیش بازار دیپلمات طبقه همکف غرفه 11
شهر :  کیش
مدیر :خانم سرو آزاد
خدمات مسافرتی و گردشگری ، اخذ ویزا، تنظیم و انجام هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی

ارسال نظر