آژانس مسافرتی پاکان مسجد سلیمان

فکس (+98681) 222 9700
موبایل (+98916) 181 0409
آدرس : 
مسجد سلیمان ،خیابان آزادی ( بلوار بختیاری) دراشکفت،ساختمان پاکان،طبقه همکف.
شهر :  مسجد سلیمان
مدیر :نبی اله سلطانی
پروانه کسب : الف
اپراتور : Ticketing

ارسال نظر