آژانس مسافرتی پارتیان گشت

تلفن 01732228889
موبایل 09197167663
فکس 01732237113
تلفکس 01732237112
وب سایت: http://www.partiyan.ir
آدرس : 
گرگان خیابان ولیعصر - بین عدالت هشتم و دهم
شهر :  گلستان
مدیر :احمد علی زارع
پروانه کسب : 91240/4304

ارسال نظر