آژانس مسافرتی واریش سفر

فکس 0261 - 2224 696
فکس (+98261) 224 7696
موبایل (+98912) 566 5513
آدرس : 
کرج ،خیابان شهید بهشتی،روبروی پاساژ آزادی،خیابان کریمی.
شهر :  کرج
مدیر :غلامعلی مرادی
پروانه کسب : الف - ب - پ
کد پستی : 2161
کد پستی : 33 - 2 1230 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر