آژانس مسافرتی هیربد پرواز سبز

فکس (+98261) 223 6133
موبایل (+98912) 212 4570
آدرس : 
کرج ،خیابان دانشکده،روبروی کتابخانه امیر کبیر شماره 151
شهر :  کرج
مدیر :معصومه شاهسوندی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 2216
کد پستی : 33 - 2 1300 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر