آژانس مسافرتی هگمتانه پرواز

فکس (+98811) 826 5280
موبایل ( 0918 ) 590 7968
وب سایت: http://www.hegmatanehparvaz.ir
آدرس : 
همدان ،آرامگاه بوعلی،نبش بین النهرین،ساختمان رامین،طبقه اول.
شهر :  همدان
مدیر :علی رضا الپناه سلطانیان
پروانه کسب : الف - ب - قطار
کد پستی : 2279
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر