آژانس مسافرتی نیکیاری

فکس (+9821) 8895 6742
موبایل (+98912) 244 2606
آدرس : 
تهران ،خیابان دکتر فاطمی،روبروی سازمان آب پلاک 199
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :ناصر مهرانفرد
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1304
کد پستی : 33 - 2 1431 1
اپراتور :  Tour operator

ارسال نظر