آژانس مسافرتی نگین گشت البرز

فکس (+98261) 448 3121
موبایل (+98912) 268 5450
آدرس : 
کرج ،میدان سپاه،بلوار جمهوری،نبش خیابان 9
شهر :  کرج
مدیر :نیر کاظم پور رضائیان حقی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1727
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر