آژانس مسافرتی نگین پل

فکس (+98311) 624 8525
موبایل (+98913) 315 5349
آدرس : 
اصفهان ،سی و سه پل،ابتدای چهار باغ بالا،جنب بانک تجارت،شماره 33
شهر :  اصفهان
مدیر :محمد علی عقیق
پروانه کسب : الف - ب - پ - بار
کد پستی : 33-2 1328 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر