آژانس مسافرتی نوذری

تلفن 02188890919
فکس 8887 0770
تلفن 02188932998
وب سایت: http://www.parstravelco.com
آدرس : 
تهران ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر ساختمان مینو واحد۲۰۲
شهر :  تهران منطقه3
مدیر :پرویز نوذری
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر