آژانس مسافرتی ندیم

فکس (+9821) 6607 3598
موبایل (+98919) 828 4355
آدرس : 
تهران ،فرودگاه بین المللی مهرآباد،مقابل ترمینال 2،واحد 21
شهر :  تهران منطقه9
مدیر :مصطفی ندیم زاده
پروانه کسب : الف - ب - قطار
کد پستی : 1195
کد پستی : 33 - 2 1566
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر