آژانس مسافرتی میچکا

فکس (+9821) 8830 0328
موبایل 09126442533
وب سایت: http://michkatravel.org
آدرس : 
تهران ،خیابان شهید مطهری پلاک 262 طبقه اول شرقی.
شهر :  تهران منطقه7
مدیر :محمد جواد خدیوی
پروانه کسب : الف - ب - پ - ج
کد پستی : 1354
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر