آژانس مسافرتی مینای نقش جهان

فکس (+98311) 625 0354
موبایل (+98913) 315 6406
وب سایت: http://www.minatravel.com
آدرس : 
اصفهان ،چهارراه حکیم نظامی،ابتدای نظر غربی،پلاک 38
شهر :  اصفهان
مدیر :محمد علی قلی پور شهرکی
پروانه کسب : الف - ب - پ - رجاء
کد پستی : 2101
کد پستی : 33-2 1127 5
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر