آژانس مسافرتی میلاد نور نجف آباد

فکس (+98331) 264 8201
موبایل (+98913) 331 1390
آدرس : 
نجف آباد ،خیابان 17 شهریور،حد فاصل بیمارستان و چهارراه شیخ بهائی.
شهر :  نجف آباد
مدیر :محمد رسول کیهانیان
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 2358
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر