آژانس مسافرتی مهر پرواز

فکس (+98451) 771 3517
موبایل (+98914) 151 2129
آدرس : 
اردبیل ،خیابان امام خمینی،روبروی پادگان شهید چمران،پلاک 566
شهر :  اردبیل
مدیر :سید کاظم موسوی
پروانه کسب : الف - ب - پ
کد پستی : 2064
کد پستی : 33 - 2 1500 0
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر