آژانس مسافرتی مهر تور

فکس (+9821) 8874 1367
موبایل (+98912) 100 4421
آدرس : 
تهران ،خیابان شهید بهشتی،میدان تختی پلاک 262
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :محمد ابراهیم سپهری
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1432
کد پستی : 33 - 2 1113 5
اپراتور : Ticketing & Tour operator