آژانس مسافرتی مهر افراز پردیس

فکس (+9821) 2225 0690
موبایل (+98919) 222 8299
آدرس : 
تهران ،خیابان شریعتی،خیابان دستگردی (ظفر) پلاک 172 واحد 3
شهر :  تهران منطقه3
مدیر :سمیرا نور بخش
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1712
کد پستی : 33 - 2 6064 7
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر