آژانس مسافرتی مهرستا دیدار

تلفن 8868 9134
فکس 8868 9134
آدرس : 
تهران ، سعادت آباد ، خیابان علامه طباطبائی جنوبی ، خیابان سی و ششم شرقی
شهر :  تهران منطقه2
مدیر :وحید داوودی پویا
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator