آژانس مسافرتی مهدی سیر مفید

فکس 8847 0978
آدرس : 
تهران ، خیابان دکتر بهشتی ، نرسیده به سهروردی ، پلاک 92 ، طبقه اول
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :عباس مهدی
پروانه کسب : الف - ب
اپراتور : Ticketing & Tour operator