آژانس مسافرتی مهاجری خراسان

فکس (+98511) 222 2545 , 221 7100
موبایل (+98915) 524 3385
آدرس : 
مشهد ،خیابان خسروی نو،جنب هتل سخاوت،پلاک 224
شهر :  مشهد
مدیر :سید محمد هادی حسینی
پروانه کسب : الف - ب - پ - رجاء
کد پستی : 33 -2 0003 1
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر