آژانس مسافرتی معین سیر

فکس (+98511) 882 9323
موبایل (+98915) 111 8398
آدرس : 
مشهد ،بلوار پیروزی،بین میدان هاشمیه و پیروزی 38،پلاک 1214
شهر :  مشهد
مدیر :مرتضی معین تقوی
پروانه کسب : الف - ب - پ
کد پستی : 33 - 2 1598 0
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر