آژانس مسافرتی مسیح پرواز

فکس (+9821) 7757 9770
موبایل (+98912) 126 6228
تلفن +982177555345
تلفن +982173083
وب سایت: http://www.soorati.com
آدرس : 
تهران ،خیابان شهید مدنی،نبش خیابان محمودی،پلاک 653
شهر :  تهران
مدیر :فرشاد باقر زاده
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1489
کد پستی : 33 - 2 1419 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر