آژانس مسافرتی مسیحا پرواز

تلفن 026 3620 9400
فکس 026 3621 2526
آدرس : 
کرج،محمدشهر،بلوار امام خمینی،مجتمع دشت بهشت،طبقه اول
شهر :  کرج
مدیر :حکیمه صادقی
پروانه کسب : ب
اپراتور :  Tour Operator
متن خود را اینجا وارد کنید.

ارسال نظر