آژانس مسافرتی ستاره سهیل

فکس (+98831) 727 1116
موبایل (+98918) 131 2053
وب سایت: http://www.starirantravel.ir
آدرس : 
کرمانشاه ،خیابان فردوسی،سه راه برق،پلاک 34
شهر :  كرمانشاه
مدیر :باقر امجدیان
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 2036
کد پستی : 33 - 2 1030 6
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر