آژانس مسافرتی مرید

فکس (+9821)8879 6849
آدرس : 
تهران ،میدان ونک،خیابان جهان کودک،نرسیده به بزرگراه آفریقا،شماره 53
شهر :  تهران منطقه3
مدیر :طاهره مریدی نسب
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1185
کد پستی : 33 - 2 1088 1
اپراتور : Ticketing & Tour operator