آژانس مسافرتی قدوسیان

تلفن 6690 6036
فکس 6690 1285 - 6693 3629
آدرس : 
تهران ، خیابان کارگر جنوبی ، بین جمهوری و آذربایجان ، پلاک 259
شهر :  تهران منطقه11
مدیر :محمد رضا قدوسیان
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator