آژانس مسافرتی فهیم گشت پردیس

فکس (+9821) 7794 0055 , 7794 1900
موبایل (+98912) 126 0496
آدرس : 
تهران ،ضلع شرقی میدان هفت حوض، پلاک 39 طبقه اول.
شهر :  تهران منطقه8
مدیر :رضا مطلبی تفرشی
پروانه کسب : الف-ب-پ
اپراتور :  Tour operator

ارسال نظر