آژانس مسافرتی فلامینگو

فکس 2225 0532
آدرس : 
تهران ، خیابان میرداماد، روبروی بانک مرکزی ، پلاک 173 ، طبقه دوم.
شهر :  تهران منطقه3
مدیر :رقیه حاتمی پور فرشی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator


پیشنهاد فایند ا تور برای مسافرت نوروزی یکی از تور هایتور دبی،تور تایلند، تور بالی،تور هند و تور استانبولمیباشد.