آژانس مسافرتی فرزانه

تلفن 5581 6252
فکس 5581 6272
آدرس : 
تهران ، خیابان تقاطع گلوبندک ، ساختمان 999، پلاک 4
شهر :  تهران
مدیر :طوبی کیانی منفرد
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 33 - 2 1264 2
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر