آژانس مسافرتی فراز رو

فکس (+9821) 8801 4339
موبایل (+98912) 666 6845
آدرس : 
تهران ،کارگر شمالی،خیابان شکراله ( خیابان یکم )، پلاک 141 واحد تجاری 4
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :آرمین وثوقی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1068
کد پستی : 33 - 2 5457 2
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر