آژانس مسافرتی عاشوری

فکس (+98241) 524 8264
موبایل (+98912) 141 2036
آدرس : 
زنجان ،خیابان 17 شهریور،پلاک 60 ساختمان آریا.
شهر :  زنجان
مدیر :عباس عاشوری
پروانه کسب : الف - ب
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر