آژانس مسافرتی طنین پرواز

تلفن 8878 7319
فکس 8888 5706
آدرس : 
تهران ، بزرگراه آفریقا ، خیابان جهان کودک شرقی ، مقابل هواپیمایی ماهان ، پلاک 32
شهر :  تهران منطقه3
مدیر :عبدالرضا پارسا
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 33 - 2 1223 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator