آژانس مسافرتی طلیعه فرات شرق

فکس 7741 0361
آدرس : 
تهران ، خیابان دماوند ، نرسیده به خیابان 30 متری نارمک ، نبش کوچه طوفانی.
شهر :  تهران منطقه13
مدیر :محمد علی عبدالشاه
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر